Praktisch

De Wervel vzw

Vrijwilligersvereniging voor hulp

aan mensen in nood

Klanten

zijn welkom op donderdag

van 14u tot 18u

Wij aanvaarden giften in natura zoals bruikbare kledij, lakens, dekens, handdoeken, klein gerief, huisraad, speelgoed, meubilair en voeding.

Financiële steun is welkom op rekening 001-5450876-37

Sint-Vincentiusvereniging “De Wervel vzw"

Bruggestraat 37 8970 Poperinge.

Welkome ondersteuning:

Schenkers

zijn welkom op woensdag

van 13u30 tot 16u

U kan een fiscaal attest bekomen voor giften vanaf 40€.

Deze stortingen zijn welkom op rekening 310-0359339-40

Sint-Vincentiusvereniging Rogierlaan 45 1030 Brussel.

Vermeld bij uw overschrijving "conferentie 601".

De Wervel

Bruggestraat 37 | 8970 Poperinge | tel 057 33 79 70 | e-mail: dewervel.vzw@gmail.com