Werking

De Wervel vzw

 

Vrijwilligersvereniging voor hulp aan mensen in nood

Doel

De Wervel vzw werkt aanvullend op het aanbod van professionele diensten en wil:

 • een antwoord bieden op een aantal basisnoden van minderbedeelden
 • informatie verstrekken, praktische hulp bieden en eventueel doorverwijzen naar andere diensten
 • samenwerken met OCMW Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen
 • mensen uit hun isolement halen
 • een luisterend oor bieden
 • mensen stimuleren in het ontplooien van hun mogelijkheden
 • schoolgaande en/of zieke kinderen uit gezinnen uit de doelgroep ondersteunen.

 

Doelgroep

De Wervel vzw richt zich tot de gehele bevolking van het decanaat Poperinge die het op sociaal en financieel vlak moeilijk heeft. Iedereen is welkom: wij maken geen onderscheid op basis van afkomst en geslacht, noch ideologische, filosofische of religieuze overtuiging.

 

Medewerkers

De medewerkers van De Wervel vzw zijn vrijwilligers die zich het hele jaar door belangeloos inzetten. En dit niet alleen binnen de organisatie zelf, maar ook in projecten zoals de jaarlijkse voedselinzameling, georganiseerd door de voedselbanken. Ook diverse scholen en klasgroepen helpen met inzamelen van speelgoed en voeding, en bij andere projecten van De Wervel vzw. De Wervel geniet ook in belangrijke mate van de ondersteuning door serviceclubs en verschillende bedrijven uit stad en streek.

Activiteiten

De vereniging is door haar verscheidenheid aan projecten en haar samenwerking met de OCMW’s en diverse sociale initiatieven, een belangrijke speler in de bestrijding van de armoede.

 

 Tot haar activiteiten behoren:

 • materiële hulpverlening aanbieden
 • gratis voedselhulp aanbieden
 • tweedehands kledij, beddengoed, handdoeken, huisraad en speelgoed verkopen
 • ontmoetingskansen bieden
 • informatie en advies verstrekken
 • de (kans)armoede preventief en curatief tegengaan

 

Sinds enkele jaren hecht De Wervel veel belang aan het contact tussen vrijwilligers en hulpvragers. Twee jaar geleden werd een samenwerking opgestart met Dorpsdienst Nestor en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: tweewekelijks wordt geëxperimenteerd met  een laagdrempelig activiteitenaanbod op donderdagnamiddag: informatiesessies rond dienstverlening

in de regio of ICT (computers), maar

ook samen bakken of knutselen met

de kinderen, huiswerkbegeleiding,

Sinterklaas en nieuwjaarsfeest.

Bruggestraat 37 8970 Poperinge | tel 057 33 79 70 | dewervel.vzw@gmail.com | Ondernemingsnummer: 0478479323