De Wervel vzw

WELKOM BIJ DE WERVEL VZWVrijwilligersvereniging voor hulp aan mensen in nood

De Wervel vzw is opgericht in 1996 als een plaatselijke afdeling van de  nationale Sint-Vincentiusvereniging, Vincent de Paul.

 

Personen en gezinnen in nood, in bestaansonzekerheid en in (kans)armoede kunnen er in de voedingswinkel wekelijks gratis een hoeveelheid voedingswaren afhalen naargelang de grootte van hun gezin.

 

Er wordt tevens sociale begeleiding aangeboden voor andere noden. Verder wordt er tweedehands kledij en huisraad ter beschikking gesteld tegen een beperkte vergoeding.

 

Onze vereniging werkt enkel met vrijwilligers. Een maatschappelijk werker (vrijwilliger) staat in voor het onthaal en de begeleiding van de klanten. De vrijwilligers zetten zich gratis en belangloos in voor de hulpzoekenden.

De klanten uit de 23 parochies van het decanaat Poperinge worden bereikt via verwijzing door een plaatselijk OCMW, een sociale dienst, een schuldbemiddelaar of een parochiaal contactpersoon.

ONZE WERKING

DOELSTELLINGEN

  • aanvullend werken op het aanbod van professionele diensten
  • een antwoord bieden op een aantal basisnoden van mensen in armoede
  • informatie verstrekken, praktische hulp aanbieden en eventueel doorverwijzen naar andere diensten
  • mensen uit hun isolement halen
  • een luisterend oor bieden
  • mensen stimuleren om hun vaardigheden te ontplooien
  • ondersteuning van schoolgaande en zieke kinderen van gezinnen uit onze doelgroep
  • initiatieven van kinderarmoede ondersteunen

DOELGROEP

De Wervel vzw richt zich tot de gehele bevolking van het decanaat Poperinge die het op sociaal en financieel vlak moeilijk heeft. Iedereen is welkom: wij maken geen onderscheid op basis van afkomst of geslacht, noch ideologische, filosofische of religieuze overtuiging.

MEDEWERKERS

Onze medewerkers zijn vrijwilligers die zich het hele jaar door belangeloos inzetten. En dit niet alleen binnen de organisatie zelf, maar ook in projecten zoals de jaarlijkse voedselinzameling, georganiseerd door de voedselbanken. Ook diverse scholen en klasgroepen helpen met inzamelen van speelgoed en voeding, en bij andere projecten van De Wervel vzw. Wij krijgen ook belangrijke financiële en logistieke ondersteuning van serviceclubs, verschillende bedrijven uit de streek, van de stad Poperinge en van het OCMW Poperinge.

ACTIVITEITEN

De vereniging is door haar verscheidenheid aan projecten en haar samenwerking met de OCMW’s en diverse sociale initiatieven, een belangrijke speler in de bestrijding van de armoede.

FINANCIËLE HULP

VAN DE EUROPESE UNIE

Een groot deel van de aangeboden producten in De Wervel is afkomstig van het Europees Fonds aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit Fonds heeft als doel om de ergste vormen van armoede te verlichten door het verstrekken van voedselhulp en/of materiële bijstand. Deze hulp moet samengaan met sociale- en inclusieactiviteiten die gericht zijn op de sociale integratie van de meest behoeftigen.

ONZE ACTIVITEITEN

MATERIËLE HULPVERLENING

Voedselhulp en verkoop van tweedehands kledij, huisraad, speelgoed en gebruiksvoorwerpen.

SOCIAAL-ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Informatie en advies verstrekken, bijvoorbeeld rond budget en gezondheid, en op juridisch vlak.

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Gespreksmomenten voor individuele, familiale en geestelijke begeleiding, spoedonthaal, actief luisteren en nabij zijn, doorverwijzen naar andere diensten.

SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Ontmoetingskansen bieden, koken, knutselen, infosessies, Sint-Niklaasfeest, nieuwjaarsfeest, moeder- en vaderdag, uitstap met kinderen.

ARMOEDE

BESTRIJDEN

(Kans)armoede voorkomen en effectief bestrijden en huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen.

GIFTEN

GIFTEN

IN NATURA


Wij aanvaarden giften in natura, zoals bruikbare kledij, lakens, handdoeken, dekens, klein gerief, huisraad en speelgoed.

STEUN KANSARME JONGEREN VIA CROWDGIVING


Bestrijding digitale armoede, materiële hulp voor school- en huisgerief en steun voor deelname aan sport & cultuur.


meer info op crowdgiving.be

STORTING

MET FISCAAL ATTEST


voor elke gift vanaf 40€


op rekeningnummer

BE02 3100 3593 3940


op naam van

Sint-Vincentiusvereniging
Nationale Raad

Kleine Wijngaardstraat 179
1160 Brussel


met vermelding

Conferentie 601 Sint-Vincentiusvereniging
De Wervel vzw 

Bruggestraat 37

8970 Poperinge

RECHTSTREEKSE

FINANCIËLE STEUN


op rekeningnummer

BE35 0015 4508 7637


op naam van

De Wervel vzw

Bruggestraat 37
8970 Poperinge

SFEERBEELDEN

De Wervel
De Wervel
Welkom!
Ingang
Ingang
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker
Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte
Voorraad: voeding
Voorraad: voeding
Winkel: voeding
Winkel: voeding
Winkel: voeding
Winkel: voeding
Kinderactiviteit: knutselen
Kinderactiviteit: knutselen
Winkel: kledij
Winkel: kledij
Winkel: kledij
Winkel: kledij
Winkel: kledij
Winkel: kledij
De wervel vzw
De wervel vzw
Voeding
Voeding
Warmste School Reningelst
Warmste School Reningelst

PRAKTISCH

Klanten zijn welkom op donderdag van 14u tot 18u

Schenkers zijn welkom op woensdag van 13u tot 16u

Voor klanten is er parkeergelegenheid in de Heilig-Hartstraat, aan het zwembad.

Schenkers kunnen via de poort binnenrijden op de parking van De Wervel.